Goedhart Finance Support & Accountancy

MKB Controller

Business Controller voor het MKB

Ondernemers die aangeven veel verstand te hebben van geldzaken presteren vaak beter dan ondernemers die aangeven dat niet te hebben, blijkt uit onderzoek van de KvK.

Daarom hebben praktisch alle grote bedrijven een (business) controller in dienst. Kortweg is dit iemand die de directie of het management ondersteunt met financiële analyses om zo de informatie te verschaffen om financieel goed onderbouwde strategische beslissingen te kunnen nemen. Kleinere bedrijven hebben deze behoefte ook, maar zijn vaak niet in staat een (fulltime) MKB controller in dienst te nemen.

GFSA biedt deze financiële ondersteuning aan voor het MKB. Op parttime basis geeft GFSA u de ondersteuning die u nodig heeft om succesvol te worden en te blijven!

Om succesvol te ondernemen is het lezen én begrijpen van de balans en winst- en verliesrekening en andere financiële rapportages essentieel. Want daarmee kunnen financiële cijfers een voorspellende waarde krijgen. U kunt dan sturen op een liquide en solvabele onderneming. Immers, een financieel gezonde onderneming is een belangrijke randvoorwaarde om de juiste investeringsbeslissingen te nemen en te kunnen blijven groeien.

MKB Controller inhuren

Als ondernemer is het belangrijk de balans en winst- en verliesrekening te begrijpen. Maar ook andere financiële rapportages zijn essentieel. Om op basis van uw financiële situatie beslissingen te nemen, is het goed de details onder de loep te nemen. Een financieel gezonde onderneming is ontzettend belangrijk om te kunnen blijven groeien.

Heeft u niet de ruimte voor een MKB controller in vaste dienst? U kunt mij op projectbasis inhuren. Ik kan u adviseren op het gebied van financiën, maar naast deze werkzaamheden op financieel gebied ben ik ook sparring partner en rechterhand voor het (hogere) management. Ik heb geleerd mijzelf te verplaatsen in de manager / ondernemer / directeur.

GFSA kan uw Finance Business Partner worden, zodat u met een gerust hart kan ondernemen! 

 

  • Blog
  • Alg. voorwaarden
  • Privacyverklaring
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +31 6 18475104