Finance Support

Frequente, duidelijke en relevante stuurinformatie zodat u tijdig kunt bijsturen en in control bent

Drie diensten die GFSA biedt, die gangbaar zijn binnen het MKB op het gebied van Finance Support zijn:

 • Rapporteren en budgetteren
 • Kostprijscalculaties en portfolio optimalisatie
 • Opstellen van strategie en KPI’s

Daarnaast biedt GFSA overige diensten met betrekking tot Finance support, die meer incidenteel van aard zijn of waarvan de behoefte eraan afhankelijk is van het soort bedrijf.

Rapporteren en budgetteren

Het doel van budgetteren is om te komen tot een jaarplan, wat verder wordt gefaseerd per periode (maand of kwartaal). Vóór het begin van het (boek)jaar zit GFSA samen met u om de verwachtingen voor het komende jaar te bespreken. Denk daarbij aan:

 • De te verwachten verkopen per product en/of klant
 • Inschatting maken van de variabele kosten
 • Inzicht krijgen in de vaste kosten
 • Overige relevante zaken zoals bijvoorbeeld investering of uitbreidingen

Rapporteren is aan de orde na afloop van elke periode. Dan wordt een rapportage gemaakt waarin de werkelijke resultaten tegen het plan worden afgezet. Bij tijdige aanlevering van de gegevens gebeurt dit binnen enkele werkdagen na afloop van de periode, zodat u tijdig inzicht heeft over de afwijkingen ten opzichte van het plan. Op deze manier kunt u tijdig bij sturen.

Kostprijscalculaties en portfolio optimalisatie

Het is waardevol voor uw bedrijf om inzicht te hebben in welke producten en klanten het meest winstgevend voor u zijn. Om dat inzicht te verkrijgen moet berekend worden wat de kostprijs per product of dienst is. Met deze informatie kunt u bepalen hoe uw ideale klant- en productportfolio eruit ziet.Een goede kostprijscalculatie biedt ook inzicht in de kosten per productiestap. Dit kan een goede eerste stap zijn voor bijvoorbeeld het opzetten van kostenbesparingsprogramma’s.

Opstellen van strategie en KPI’s

Waarschijnlijk heeft u als ondernemer al een visie of een plan waar u met uw onderneming naar toe wil. GFSA helpt u om dit plan te vertalen naar financiële doelstellingen en te komen tot een stappenplan om uw strategie te verwezenlijken. In het verlengde hiervan helpt GSFA u met het opstellen van financiële en niet-financiële KPI’s, zodat u houvast heeft en bij kunt sturen waar nodig.

Overige diensten

Bovenstaande beschreven diensten zijn vast onderdeel van de jaarlijkse planning & control cyclus. Er zijn ook onderwerpen waar u als ondernemer minder frequent mee te maken krijgt, maar waar u toch, of misschien wel júist, financiële expertise bij kan gebruiken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Investeringsanalyses
 • Introductie nieuwe producten
 • Optimaliseren van (financiële) processen
 • Implementatie ERP systemen
 • Make or Buy beslissingen
 • Kosten besparingsprogramma’s
 • Fusies en overnames

Ook bij dit soort onderwerpen is GFSA in te zetten als financieel expert.

 • Blog
 • Alg. voorwaarden
 • Privacyverklaring
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +31 6 18475104